Southwestern Red Squirrel

Common Name
Southwestern Red Squirrel
Order
Rodentia
Family
Sciuridae
Species Name
Tamiasciurus fremonti
Status
Unknown
States
Arizona
Colorado
New Mexico

Distribution

Southwestern Sky Islands, Sacramento Mountains, and Southern Rockies