Mammal Details

Southwestern Red Squirrel

Common Name 
Southwestern Red Squirrel
Order
Rodentia
Family
Sciuridae
Species Name 
Tamiasciurus fremonti
Status 
Unknown
States 
Arizona, Colorado, New Mexico
  • Distribution
  • Notes

Southwestern Red Squirrel Distribution

Southwestern Sky Islands, Sacramento Mountains, and Southern Rockies

: